PDA

Pogledaj Full Version : Sve više katolika u svijetuMrav
20-11-2011, 18:23
Broj katolika se za godinu dana povećao za skoro 15 milijuna, prednjači Afrika...


http://www.vecernji.ba/slika-640x348/vijesti/sve-vise-katolika-svijetu-slika-426653
Broj katolika u svijetu je prije nepune dvije godine iznosio 1.180,665.000, što je za 14,951.000 više u odnosu na godinu dana ranije. Pokazuju ovo statistički podaci Katoličke crkve, koju redovito objavljuje Fides, Tiskovna agencija vatikanskog Zbora za evangelizaciju naroda .

Porast je zabilježen na svim kontinentima, a slika je sljedeća: Afrika bilježi rast broja katolika za 6,530.000, Amerika za 5,863.000, Azija za 1,814.000, Europa za 597.000, i Oceanija za 147.000. Udio katolika na svjetskom planu porastao je za oko 0,02 posto i ukupno iznosi 17,42 posto. Prema kontinentima rast je ponovno najveći u Africi 0,3 posto, a slijede Amerika s 0,04 i Azija s 0,01 posto, dok je u odnosu na prethodnu godinu u Europi zabilježen pad od 0,2 i u Oceaniji od 0,3 posto.

Ove podatke zanimljivo je promatrati u ukupnom kretanju ljudske populacije, a podaci govore da je zadnjeg dana 2009. godine u cijelome svijetu živjelo ukupno 6.777,599.000 ljudi, to jest 79,246.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Porast stanovništva primjetan je na svim kontinentima. Najveći je u Africi (19,983.000), a potom u Americi (8,744.000), Aziji (47,702.000), Oceaniji (967.000) i Europi (1,850.000).

Broj stanovnika na jednog svećenika porastao je za 139 i na svjetskom planu on se kreće oko 13.154. Broj crkvenih područja porastao je za 11 i u usporedbi s prethodnom godinom iznosi 2956, sa šest novih crkvenih područja u Aziji, tri u Africi i dva u Americi. Ukupan broj misijskih postaja s vlastitim svećenikom je 1850, što je 185 više u odnosu na prethodnu godinu.

Povećao se i broj biskupa u svijetu za 63, pa ih je danas ukupno 5065. U istoj godini porastao je broj, kako biskupa iz dijecezanskog klera, tako i broj biskupa redovnika. Broj biskupa iz dijecezanskog klera iznosio je 3828, što je 42 više u odnosu na prethodnu godinu, dok je broj biskupa redovnika iznosio 1237, što je 21 više u odnosu na prethodnu godinu. Porast biskupa iz dijecezanskog klera zabilježen je na svim kontinentima izuzev Oceanije. Kod broja biskupa redovnika pad je zabilježen također samo u Oceaniji.

Broj svećenika u svijetu se povećao za 1.427 i dostigao brojku od 410.593. Pad je zabilježen u Europi, i to za 1674, dok je rast zabilježen na ostalim kontinentima.
Piše: Dejan Jazvić
http://www.vecernji.ba/vijesti/sve-vise-katolika-svijetu-clanak-348118

lotta lotta
04-12-2011, 16:43
Vidim, odlaziš u crkvu.
Ne zanima me što ćeš u njoj raditi, iako mislim da ćeš se pomoliti.
Nimalo ne marim zato hoćeš li stajati ispred oltara ili tamo kod vrata, hoćeš li moliti sjedeći ili klečeći, pognute glave i zatvorenih očiju...
ili ćeš buljiti u sliku na oltaru, udarati se u prsa, micati usnicama, šaptati riječi molitve i prebirati među prstima zrnca svete krunice...
Sve su to izvanjske i nimalo komplicirane radnje pomoću kojih nije teško prevariti čovjeka.
Čekam te vani.
Kad izađeš iz crkve i vratiš se među ljude, pripremi se za susret sa mnom.
Tada ću te nemilosrdno pratiti, promatrati, suditi, a možda i osuditi.
Imam pravo to učiniti.
Naime, želim znati: jesi li u crkvi doista razgovarao s Bogom, ili si se samo s njime poigravao?
Želim se uvjeriti čini li molitva čovjeka stvarno drukčijim, boljim?
Želim se uvjeriti upravo na tebi, kršćaninu, kao primjeru.
Uvjerim li se da si ohol, pohlepan, sebičan, svadljiv, uvredljiv, zavidan, brbljav, površan... znat ću da ti molitva ne valja.
A uvjerim li se da u obitelji, na poslu, u školi, trgovini, autobusu... ne znaš s ljudima razgovarati, znat ću sigurno da ne znaš ni s Bogom razgovarati.
Ako te neprestano netko treba tješiti i hvaliti, znat ću da u crkvu nisi išao radi Boga, slaviti njega, već obožavati sebe...
Ali...
budu li tvoje oči otvorene za nevolju bližnjega,
budu li tvoje usne izgovarale riječi mira, radosti, povjerenja i utjehe,
bude li tvoja ruka podizala nemoćne,
bude li tvoje srce imalo razumijevanje za druge,
bude li opraštalo i ljubilo,
... znat ću da si u crkvi doista razgovarao s Bogom!
Čekam te vani.

Dr. Vito Dugonoga
10-12-2011, 15:03
Ajd, kad je vise ljudi, nek je i katolika!

sagitarius
12-12-2011, 11:40
Krasan i močan tekst, svaka čast Lotta...